Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka předmětu Technika na vybraných ZŠ

Publikováno

Duální vzdělávání v České republice dostává další impuls. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování prvků duálního vzdělání a koordinaci těchto činností v regionech. Plánuje se také Dohoda o spolupráci, v přípravě je i legislativní ukotvení.

Právě kraje budou, jak se shodují představitelé MŠMT a MPO, hrát v systému duálního vzdělávání klíčovou roli tak, aby bylo možné navázat na dobrou praxi a vzájemně si napříč Českou republikou předávat dobré zkušenosti z Moravskoslezského kraje nebo z kraje Vysočina. Pomoci s koordinací podpory duálního vzdělávání v regionech má plánovaná Dohoda o spolupráci, která má blíže definovat role jednotlivých aktérů na místní úrovni. Ministři o ní chtějí v nejbližší době jednat se zástupci krajů. Zároveň bude MŠMT a další partneři, zejména gesčně příslušná ministerstva, intenzivně pracovat na tvorbě  standardů pracovišť pro duální vzdělávání tak, aby spolupráce mezi školami a firmami byla jednodušší.

„Vnímám to jako další příspěvek pro zvýšení atraktivity a kvality odborného vzdělávání,“ řekl po schůzce ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. „Duální vzdělávání je ve vyspělých zemích světa běžné, inspirovat se můžeme například v Německu a na Slovensku. U nás se o něm dvacet let bohužel jen mluvilo, teď už nabývá konečně konkrétní podobu. Dostatek technicky zdatných lidí, kteří už ve škole získají potřebnou praxi, je přitom základním předpokladem úspěchu inovativních technologických projektů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává, že na vybraných základních školách od loňského září už pilotně funguje předmět Technika. Některé z nich by měli oba ministři navštívit.  

 

Kontakty pro média:

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

mobil: 724 302 802

e-mail: filipovas@mpo.cz

www.mpo.cz

 

Aneta Lednová, tisková mluvčí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

mobil: 736 226 331

e-mail: Aneta.Lednova@msmt.cz

www.msmt.cz