Irena Červenková

Fotka Irena Červenková

Projekt Srdce s láskou darované je pro mne krásným poselstvím.

„Projekt Srdce s láskou darované je pro mne krásným poselstvím. Zastavením se v této hektické době. Myšlenka, která umožnila dětem myslet na druhé, spolupracovat, prožívat neobvyklá setkání, obdarovávat někoho. Každý okamžik nám přinesl zajímavý prožitek a zkušenost, na kterou budeme vzpomínat. Vždyť tím, že někomu dáme dárek, obdarujeme i sebe.

Chtěla bych velmi poděkovat organizátorům, že toto poselství vyslali do světa.“

Irena Červenková je učitelkou na ZŠ Jižní, Praha 4 a se svým týmem dětí se již dvakrát zapojila do soutěže Srdce s láskou darované. Ve druhém ročníku soutěže se umístili na 1. místě v mladší kategorii s prací Škapulíře z lásky darované a ve třetím ročníku již ve starší kategorii opět zvítězili s hmatovým a čichovým pexesem Cesta světem nevidomých.

 

Zpět na další reference