Aneta Kolínková

Fotka Aneta Kolínková

Projekt Srdce s láskou darované všechny účastníky velmi obohacuje.

„Projekt Srdce s láskou darované všechny účastníky velmi obohacuje. Člověk se občas zamýšlí nad smyslem života, jeho prioritami i jeho pomíjivostí. Z toho důvodu by se každý měl umět těšit z maličkostí a dokázat rozdávat radost, byť jen svým úsměvem.

Právě při vytváření našeho Labyrintu srdce bylo úžasné, s jakým nadšením a zodpovědností se na něm děti podílely. Všichni se pyšnili tím, co společnými silami dokázali, a jejich potěšení se umocnilo v okamžiku, kdy viděli rozzářené oči těch, jimž se rozhodli své dílo věnovat. Kéž by takových smysluplných projektů bylo více!“

Mgr. Aneta Kolínková je učitelkou na ZŠ a MŠ Bořitov. Práce jejích třeťáků Labyrint srdce zvítězila v hlasovací internetové soutěži s 11 417 hlasy ve třetím ročníku soutěže Srdce s láskou darované.

 

Zpět na další reference