Andrea Mičíková

Fotka Andrea Mičíková

Soutěž srdce s láskou darované přinesla spoustu emocí, stmelení kolektivu a také zájem žáků tvořit pro někoho s láskou.

„Soutěž srdce s láskou darované přinesla žákům spoustu emocí, stmelení kolektivu a také zájem tvořit pro někoho s láskou. Práce s žáky na projektech byla i pro mě velmi inspirující a tvůrčí. Jsem ráda, že taková soutěž vznikla a motivuje žáky k hlubšímu zamyšlení a myšlení srdcem.“

Andrea Mičíková je učitelkou na ZŠ Porubská 832 v Ostravě-Porubě. Práce jejích čtyř deváťáků Srdce pro otce Michala zaujala porotu třetího ročníku soutěže Srdce s láskou darované, která jí udělila čestné uznání Originální design – Světlo na cestu.

 

Zpět na další reference