Ohlasy

Fotka Andrea Mičíková

Andrea Mičíková

Soutěž srdce s láskou darované přinesla spoustu emocí, stmelení kolektivu a také zájem žáků tvořit pro někoho s láskou.

„Soutěž srdce s láskou darované přinesla žákům spoustu emocí, stmelení kolektivu a také zájem tvořit pro někoho s láskou. Práce s žáky na projektech byla i pro mě velmi inspirující a tvůrčí. Jsem ráda, že taková soutěž vznikla a motivuje žáky k hlubšímu zamyšlení a…

Fotka Marcela Vaníčková

Marcela Vaníčková

Citlivé téma soutěže Srdce s láskou darované mě oslovilo.

„Citlivé téma soutěže mě oslovilo. Současně jsem si uvědomila, jak velké máme štěstí, když jsme zdraví. Co všechno můžeme dokázat a prožívat. Nejvíce nás zaujalo téma Světlo na cestu. I když zpočátku jsem měla trochu pochybnosti, jak by se do designové soutěže mohly zapojit i malé děti,…

Fotka Dana Machotová

Dana Machotová

Potěšila mě soudržnost dětí a radost při práci.

„Do rukou se mi dostal časopis AGE s výzvou k účasti v soutěži. Zaujalo mě to a neváhala jsem se přihlásit se svou skupinou družinových dětí. Napadlo nás obkreslit své vlastní ruce a vyzdobit je. Chtěli jsme tím přenést své přátelství a pozitivní energii na…

Fotka Jindra Chejnová

Jindra Chejnová

Už teď přemýšlíme o tom, komu svá srdce věnujeme příště.

„Chtěla bych moc poděkovat za příležitost zúčastnit se soutěže Srdce s láskou darované. Náš kroužek se schází jednou týdně, není nás moc, ale tvoření si pokaždé užíváme a při práci je vždy veselo. Minulého ročníku soutěže se zúčastnily dvě třídy naší školy, a protože nás…

Fotka Jana Jišková a Anna Kadeřávková

Jana Jišková a Anna Kadeřávková

Netušili jsme, že díky soutěži Srdce s láskou darované vznikne tak velký projekt a dlouhodobá spolupráce se seniory.

„S myšlenkou zapojit se do soutěže vznikla spolupráce dětí se seniory, jejímž cílem je podpořit přirozené navazování mezigeneračních vztahů. Snaha, aby se staří lidé cítili dobře v přítomnosti dětí a děti přijímaly a respektovaly babičky a dědečky, se naplnila.“ Mgr. Jana Jišková…

Fotka Lenka Soukupová

Lenka Soukupová

Srdce s láskou darované je výjimečná možnost, jak někomu za něco poděkovat.

„Díky časopisu AGE jsem se dozvěděla o projektu Srdce s láskou darované. Hned po přečtení propozic jsem si uvědomila, že se jedná o výjimečnou možnost, jak někomu za něco poděkovat. Díky této úžasné soutěži se nám všem zúčastněným otevřely nové možnosti vyjádření. Je těžké…

Fotka Aneta Kolínková

Aneta Kolínková

Projekt Srdce s láskou darované všechny účastníky velmi obohacuje.

„Projekt Srdce s láskou darované všechny účastníky velmi obohacuje. Člověk se občas zamýšlí nad smyslem života, jeho prioritami i jeho pomíjivostí. Z toho důvodu by se každý měl umět těšit z maličkostí a dokázat rozdávat radost, byť jen svým úsměvem. Právě při…

Fotka Štěpánka Tomčalová

Štěpánka Tomčalová

Kolektivy žáků napříč všemi ročníky vyráběly rozmanitá srdce pro Hanku, z nichž jsme utvořili výstavu ve školní jídelně.

„Smutná událost ‒ prázdninové vážné zranění Hanky (absolventky deváté třídy) – v našem kantorském sboru iniciovala ochotu přispět na její nákladnou a dlouhou léčbu. Během naší pracovní porady vyvstala řada námětů k tomuto účelu. Účast v soutěži Srdce s láskou…

Fotka Petra Řehová

Petra Řehová

Celá soutěž Srdce s láskou darované byla zvláštní hlavně v tom, že ji nikdo z nás jako soutěž vlastně nevnímal.

„Celá soutěž Srdce s láskou darované byla zvláštní hlavně v tom, že ji nikdo z nás jako soutěž vlastně nevnímal. Společná práce na srdci byla pro všechny hlavně veliká zábava a společné tvoření jsme si opravdu užili. Proto nás docela mrzelo, když byl náš projekt hotový. Díky…

Fotka Andrea Mezihoráková

Andrea Mezihoráková

Soutěž stmelila již tak skvělý kolektiv třídy, zažili jsme spolu i spoustu zábavy.

„Dát někomu své srdce, dokázat projevit svoji lásku, ocenit někoho, koho si vážíme. Myslím, že právě to je hlavním posláním soutěže Srdce s láskou darované. Mám velikou radost z toho, kolik dětí naší školy toto poslání oslovilo. Další stránkou projektu je samotné zpracování. Tady se…